Pro starší...

Každé úterý odpoledne v 15 hod. se na faře Duk. hrdinů 54 scházejí senioři. Upřímně řečeno těmto setkáním říkáme zjednodušeně "babičky". Tato setkání nejsou určena jen nějakému stálému kádru věřících, kam by další nemohli přijít. Tato odpoledne jsou pozváním pro každého, kdo se chce s druhými pomodlit, popovídat si, sdělit radosti i starosti. Možná byste byli překvapeni, kolik energie i veselí je tam možno zažít. Kontaktní telefon - paní Věra Eliášková: 739 094 756.