Pro mladší...

 

Mladší společenství mládeže (věk 14–16) se schází každé úterý od 19 do 20.30h na faře Dukelských hrdinů 54.
Kontakt: Ondřej Šimer a Veronika Šimůnková, mladsi@spolco.eu.

Spolčo Katíci (věk kolem 17 let) se schází každý pátek od 19 hod. na faře Dukelských hrdinů 54. Modlíme se, diskutujeme, bavíme se a organizujeme akce pro děti v naší farnosti (farní tábor, výlet a další). Jsme spíše uzavřenější společenství. Více informací ale rádi poskytneme na e-mailu katici@spolco.eu nebo P. Pavel Semela: pavel.semela@knez.cz, tel. 777 085 705.