Pozvánka na nové společenství mládeže

V úterý 10. října jsme se poprvé sešli na faře a v naší farnosti tak vzniklo další společenství mládeže – tj. pro mladší mládež ve věku 14–16 let. Noví zájemci jsou stále vítáni! Scházíme se pravidelně každé úterý od 19 do 20.30h na faře Dukelských hrdinů 54, v dolních místnostech. Případní zájemci se neváhejte obrátit na e-mail  mladsi@spolco.eu , telefon 734 242 280 nebo se osobně obraťte na Ondřeje Šimera či Veroniku Šimůnkovou.    

Ondřej Šimer