Postní duchovní obnova, Křížová cesta

 

Srdečně vás všechny zvu na postní duchovní obnovu, která bude mít opět podobu tří večerních setkání se společnou modlitbou, promluvou a sdílením. Tato setkání se uskuteční v úterý 6. 3., 13. 3. a 20. 3. od 19:30 do 20:45 na faře (Dukelských hrdinů 54, učebny). Součástí duchovní obnovy budou texty z Písma k osobnímu rozjímání na následující týden. Téma: Liturgie svátosti smíření – jak se na ni připravit a jak ji slavit. Těším se na společně prožité postní večery.  

Pavel Semela, farář

 

Křížovou cestu se budeme modlit po celou dobu postní každý pátek v 17.30 hod. Na Velký pátek bude křížová cesta v 15.00 hod.