Pozvání do společenství mládeže

Srdečně bych chtěl pozvat všechny mladé lidi do jednoho z našich společenství. Mladší spolčo pro mladé ve věku 15-16 let momentálně funguje jeden rok. Starší, které funguje již delší dobu, je určeno lidem ve věku 18-19 let.

Na obou společenstvích je, myslím, moc hezká atmosféra. Srdečně zvu všechny, kdo by si chtěli najít nové věřící kamarády, něco se dozvědět, sdílet se, trochu se modlit nebo jen poslouchat... Určitě můžou přijít i hledající nebo nevěřící.

Tak se přijďte alespoň podívat, případně sebou vezměte kamaráda/kamarádku ;). Veškeré dotazy mohu zodpovědět osobně, na Facebooku/Instagramu (Ondřej Šimer) nebo na e-mailu admin@ondrejsimer.cz.

Mladší společenství se bude tento rok scházet každý čtvrtek od 20:00 v dolních farních místnostech.

Starší společenství mládeže se bude scházet jednou za 14 dní ve čtvrtek od 19:15 na faře.

S pozdravem Ondřej Šimer