Pouť Modliteb za nejmenší s Mons. Pavlem Posádem

Dne 28. 12. 2019 se opět uskuteční smírná pouť za potracené děti, jejich rodiče a lékaře. Začíná v 11 hod. requiem za nenarozené děti u Pražského Jezulátka, celebruje biskup Pavel Posád; pouť pokračuje přes Petřín (pěšky, nebo je možné individuálně jet tramvají) na Hradčany. 

Ve 12,45h je plánováno občerstvení u bratří kapucínů, dále modlitba v Loretě a modlitba u hrobu sv. Norberta na Strahově.  Vytrvalci se mohou v 16,15h zúčastnit Modlitby za národ ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

V našem kostele sv. Antonína Paduánského bude tento den sloužena mše sv. v 18 hod. s úmyslem za nenarozené děti. Pouť pořádá modlitební iniciativa Modlitby za nejmenší (MzN), její přesný program je k dispozici na www.modlitbyzanejmensi.cz.

V naší republice bylo v roce 2018 usmrceno před narozením 18 175 dětí.

Zdroj: https://hnutiprozivot.cz/clanky/2754