Postní zamyšlení P. Michala

Prožíváme postní dobu a svůj pohled můžeme v těchto dnech obrátit k ukřižovanému Kristu, který nám svou smrtí na Kalvárii plně zjevil nezměrnou Boží lásku k lidem. A tak nás může doprovázet i 37 verš z 19. kapitoly Janova evangelia: „Uvidí, koho probodli“.

Pohleďme s nadějí na probodeného Krista na kříži. Na kříži je to sám Bůh, který žebrá o lásku svého tvora. Toho tvora, který je jen „prachem a v prach se také navrátí“. Bůh má žízeň po lásce každého z nás...

 

více na https://www.svatyantonin.cz/news/postni-zamysleni/