Postní půlhodinky – chvíle k zastavení, modlitbě a rozjímání


I pro letošní dobu postní jsem připravil pro naši farnost nedělní půlhodinky s hudbou, varhanní improvizací, s duchovním slovem a čteními z Bible. Půst, jako doba přípravy na Velikonoce, nabízí mnoho hlubokých a zajímavých témat k zamyšlení. Těmto námětům se budou ve svých improvizacích věnovat varhaníci, tato témata bude ve svých promluvách zpracovávat P. Pavel Semela. Jste srdečně zváni, po svátečním nedělním obědě a vycházce, navštívit náš chrám a strávit zde za zvuků krásné hudby několik příjemných chvil.  

25. 2. – 2. neděle postní, varhanní improvizace JAROSLAV TŮMA

18. 3. – 5. neděle postní, varhanní improvizace MIROSLAV PŠENIČKA

Postní půlhodinky se konají v kostele sv. Antonína, vždy od 17h.

Srdečně zve farnost sv. Antonína a Miroslav Pšenička