OPAKOVANÉ POZVÁNÍ NA POUŤ NA SVATOU HORU

V sobotu 12. května se na Svaté Hoře u Příbrami uskuteční již 17. arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Letos se může naše farnost zúčastnit nejen na dálku, ale pobýt přímo na místě, pohodlnou dopravou autobusem přímo od našeho kostela.

Vyjedeme v půl osmé ráno, návrat opět na Strossmayerovo náměstí k večeru, do 17.30 hodin. Hlavní pontifikální mše svatá, kterou poutní modlitby vyvrcholí, je v 11 hodin. V opraveném poutním areálu je ovšem mnoho k vidění, jistě nebude nikomu dlouhá chvíle v posvátných prostorách obklopených krásnou přírodou….

Přihlašujte se, prosím, v sakristii nebo přímo u mě, spolu se složením ceny za dopravu 200,-Kč. Pokud pojede rodina s  dětmi, za dítě zaplatí pouze 100 Kč. To proto, aby rodiny nedaly přednost dopravě autem a mohly jet společně s farností.

 Jiří Beran, jáhen