Postní doba s Josefem Toufarem

Milí přátelé, přijměte pozvání k netradiční přípravě na Velikonoce,
a to na představení 
České filharmonie 
„Kam zmizel můj strýc, pane presidente?“
v
 úterý 16.4. od 19hod v Sukově síni 
Rudolfina. 

Scénář vznikl podle knih Miloše Doležala „Jako bychom dnes zemřít měli“ a „Krok do tmavé noci“. 
Představení bude obsahovat samotné scénické čtení s hudbou Slavomíra Hořínky
a následnou diskuzi se spisovatelem a životopiscem Josefa Toufara Milošem Doležalem
a také historikem, knězem a postulátorem beatifikačního procesu P. Toufara  Tomášem Petráčkem. 
Všechny informace a možnost si objednat vstupenky najdete na tomto odkazu: 

https://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/3111-koncert/