Nedělní bohoslužby v září

Od neděle 2. září (včetně) se pořad bohoslužeb vrací k celoročnímu rozpisu. Nedělní mše tedy budou v 8.00, v 10.00 a v 18.00 hodin. Po večerní mši sv. se bude konat adorace v kostele sv. Klimenta.
Od pondělí 3. září ve všední dny se kostel otevírá v 10 hodin a bohoslužby se konají dle rozpisu bohoslužeb, který najdete zde.

O dalších farních aktivitách budeme průběžně informovat.