Dobrá zpráva o knížce „Dobré a špatné zprávy“

Jedna dobrá duše, která si nepřeje být jmenována, chtěla, aby fejetonky, které po řadu let píše do našich Farních listů Věra Eliášková, vyšly i knižně. Podařilo se, a tak se v neděli 9. 12. mnozí z naší farní rodiny sešli v cukrárně Studánka na prezentaci Věrčiny knížky. Do cukrárny se farníci téměř nevešli, atmosféra byla radostná; málokdo z nás má to štěstí být u představení nové knížky. K posezení zazpívala Marka Míková a několik fejetonů přečetla Daniela Kolářová.

Fotky z tohoto setkání najdete v naší Fotogalerii.