Farní sbor a běžecký klub

Farní sbor (smíšený sbor dospělých) se schází každou středu v 19.15 na faře Dukelských hrdinů 54.

Kontakt: MgA. Miroslav Pšenička: psen@centrum.cz, tel. 777 089 932

Dětský sbor  zkouší každou středu po náboženství v 15.15 (1.,2. třída), 16.00 (3.,4. třída) a 16.45 (ostatní) na faře

Kontakt: MgA. Miroslav Pšenička: psen@centrum.cz, tel. 777 089 932

_____________________________________________________________________________________________________

Běžecký klub – setkání běžců z naší farnosti každé pondělí v 19.15h před Planetáriem (za každého počasí).

Kontakt: P. Pavel Semela: pavel.semela@knez.cz, tel. 777 085 705