Duchovní slovo P. Michala: Zamyšlení nad „skrytým“ tajemstvím

Tyto dny, až do doby postní by nás mohla provázet „tajemná, skrytá“ slova. Je řeč o oněch skrytých třiceti let Ježíšova života, o kterých Bible v podstatě žádné svědectví nevydává. Až na malou zmínku u evangelisty Lukáše: „Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním…Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“ (Lk 2,39-40; Lk 2,52). Nic víc o Ježíšově mládí v Nazaretě Evangelium nepodává. Nazaret je tedy „skryté“ tajemství. Ale není to ukrývání Boha, jak by se nám mohlo zdát...