Duchovní slovo P. Michala - Zamyšlení nad chrámem

Druhá polovina měsíce října je zpravidla také věnována větším či menším slavnostem posvěcení různých kostelů a kaplí. Nakonec i farnost sv. Antonína v Praze-Holešovicích se již delší dobu usilovně připravuje na krásnou liturgickou oslavu 100. výročí posvěcení chrámu sv. Antonína z Padovy. Otázkou je, ale zda je skutečně tak důležité slavit datum posvěcení nějaké církevní stavby, kostela, chrámu, kaple? Či jinak, co nám tato slavnost vlastně přinese za plody v našem osobním životě, v našem putování s Hospodinem? ...

https://www.svatyantonin.cz/news/zamysleni-nad-chramem/