Duchovní slovo P. Michala: Rozjímání nad prázdným hrobem

Velikonoční doba je sice již v „plném proudu“, ale vraťme se opět k onomu tajemnému nedělnímu ránu, který způsobil takřka „světovou náboženskou revoluci“. Židovské ženy a učedníci Ježíše přicházejí ke hrobu a nalézají to, čemu už snad ani nevěřili. Kámen od hrobu je odvalen a hrob je prázdný!!

 Nechme opět na sebe působit verš 11. z 20. kapitoly Janova evangelia: „Ale Marie stála venku před hrobem a plakala“. Máří Magdaléna je zahalena do svého smutku nad smrtí Ježíše, a tak již nehledá útěchu v prorockých biblických vizích, že Mistr třetího dne vstane. Hledá útěchu v přítomnosti jeho bezduchého těla. Ale i tato poslední útěcha ji byla vzata. Smutek ji zaslepil natolik, že nedokáže poznat ani Živého, když se jí nakonec zjevuje. Zahleděnost do vlastní bolesti vyvolává u Marie ztrátu smyslu pro realitu. Marie je zmatena, prožívá silný vnitřní nepokoj...

 

https://www.svatyantonin.cz/news/rozjimani-nad-prazdnym-hrobem/