Duchovní obnova a roráty u sv. Klimenta

Zveme vás k  účasti na sobotní duchovní obnově. Letošní termín je vhodně zvolený – 23. 11. snad ještě nebude předvánoční shon v plném proudu a zároveň můžeme kromě duchovní obnovy společně oslavit i poutní slavnost sv. Klimenta.

Duchovní obnova začne v kostele sv. Klimenta (Kostelní ul.) v 9:00 přednáškou P. PhDr. Radka Tichého PhD. Po přednáškách bude možnost adorace, ztišení, popřípadě svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru. V poledne duchovní obnovu završíme poutní mší svatou, kterou hudbou a zpěvem doprovodí nejmladší zpěváci a hudebníci z naší farnosti.

____________________________________

Další, nač se můžete v kostelíku sv. Klimenta těšit, jsou roráty:

koncertním provedení je zahraje soubor Ritornello v úterý 3. 12. 2019 od 19.30 (viz přiložený plakátek).

Mše sv. se zpěvem Rorátů se koná v sobotu 21. 12. 2019 od 7.30. Této mši předchází přespávání dětí na faře s výrobou lucerniček a ráno světelný průvod do kostela (bližší informace: Míla Svobodová, 776 173 673, milaterezka@seznam.cz).