Doplnění Mons. Petra Piťhy ke kázání z 28. září 2018

Nedávné kázání Mons. Petra Piťhy o tradiční rodině vyvolalo velkou diskusi uvnitř církve i mimo ní. Pater Piťha kritizoval přijetí takzvané Istanbulské úmluvy a upozorňoval na nebezpečí s ní spojená. Po dvou měsících přichází Mons. Piťha s tímto doplňujícím textem:

Mons. Petr Piťha - Sdělení k diskuzi o Istanbulské úmluvě:

Debata, která se široce rozvinula po mém kázání na svátek sv. Václava, pokračuje již sedmý týden a stává se dost nepřehlednou. Diskutovanou otázkou je, zda tvrzení přednesená ve dvanáctiminutovém proslovu v rámci liturgie jsou přemrštěné výmysly a misinterpretace Istanbulské úmluvy nebo jsou důvodná a věcně podložená. K tomu pro vyjasnění a zklidnění debaty mám toto sdělení. Uvedu  pouze pro danou otázku relevantní citace, víceméně bez komentářů. Postupovat budu podle pořadí výroků v kázání... 

Vlastní text otevřete  na tomto odkaze.

_______________________________________________________________

Kázání Mons. Petra Piťhy v Katedrále sv. Víta 28. září 2018 (část věnovaná IU):

https://www.youtube.com/watch?v=vBiyz38PSdQ&t=242s