„DĚTSKÉ RORÁTY“ U SV. KLIMENTA

Jednou z forem přípravy na oslavu vánoc, během advetnu, jsou bezesporu Roráty, které po staletí naši předkové v tomto období pravidelně zpívali.

Pod pojmem roráty si většinou vybavíme adventní písně z Kancionálu, možná Staročeské roráty, které se zpívají při mši během adventu, ze starých malinkých zpěvníčků, u sv. Antonína. Avšak tyto verze, jsou jen odvarem a pozůstatkem toho, co roráty skutečně byly. Celé Roráty v původní nezměněné podobě si budete moci vyslechnout a zazpívat při koncertním provedení u sv. Klimenta v úterý 12.12. od 19.30, kdy je zahraje soubor Ritornello. Avšak při „dětské rorátní mši“ budeme zpívat z těchto celých rorátů pouze část, protože celé roráty není možné, vzhledem k změněné pokoncilní liturgii, při mši provést. Přesto však se budeme držet oné původní verze. Melodie písní zazní v té podobě, jak je zpívali naši předkové před čtyřmisty, či více, lety. Kromě písní se zde objeví i chorály, které uvádějí vždy novou myšlenku a písně ji pak v mnoha slokách komentují. A kromě toho budou písně doprovázet nejen varhany, ale i další nástroje, housle, flétny, basa a další, tak jako za dob literátů, jejichž bratrstva, roráty provozovala.

Hrát i zpívat bude nejmladší generace naší farnosti. S dětmi již zpěv rorátů nacvičujeme vždy ve středu po náboženství. S nejmenšími hudebníky začneme zkoušet v nejbližší době. A proto, kdo by se k nám chtěl z dalších dětí připojit, neváhejte mne kontaktovat.

Dětské roráty budou doprovázeny, jako každý rok, i milou akcí, kterou organizují maminky. Děti se sejdou v pátek večer na faře, kde budou mít společný program. Vyrobí lampionky, s nimiž ráno půjdou na roráty, znova si vyzkouší zazpívat roráty, něco dobrého povečeří a na dobrou noc jim tradičně přečte pohádku náš jáhen Jiří Beran.

Přijďte si zazpívat opravdové Roráty a naladit se, uprostřed vrcholícího předvánočního shonu, na adventní notu spolu s našimi dětmi. Mše sv. se zpěvem Rorátů se koná v sobotu 16. 12. od 7.30 v kostele sv. Klimenta, v Kostelní ulici.

   MgA. Miroslav Pšenička, regenschori kostela sv. Antonína 777 089 932