Děkovná bohoslužba mons. Jana Baxanta

V sobotu 20. října se skupina našich farníků zúčastnila slavnostní bohoslužby, při které biskup Jan Baxant děkoval za 70 let svého života, za 10 let biskupské služby a 45 let kněžské služby. Otci biskupovi jsme předali dárek, který pro něj svatoantonínští farníci připravili, a vyřídili srdečné pozdravy, které otec biskup vřele opětuje. Mše sv. proběhla v krásné atmosféře ve zcela zaplněné katedrále sv. Štěpána. Nakonec čekalo na všechny účastníky bohoslužby bohaté pohoštění na Dómském náměstí. 

Fotky z této události můžete zhlédnout v naší Fotogalerii a také na webu Člověk a víra.