Adventní duchovní obnova

Milí farníci, srdečně vás zvu na duchovní obnovu, která proběhne každou středu v adventu (6. 12., 13. 12. a 20. 12.) vždy od 19.30 do 21h na faře, Dukelských hrdinů 54.
 

Jedním z cílů pastoračního plánu naší arcidiecéze na tento školní rok je prohloubení znalosti liturgie. Pokusíme se k tomu přispět právě při této obnově. První setkání bude věnováno liturgii obecně, hlubšímu porozumění podstatě liturgického slavení. Při druhém setkání se zaměříme na průběh mše svaté a třetí setkání snad přinese praktické kroky, jak liturgii hlouběji prožívat a jak z ní více čerpat pro svůj duchovní život. Společná setkání doplní texty k osobnímu rozjímání na celý týden. Těším se na tato adventní zastavení a setkání s vámi.   

  Váš Pavel Semela, farář