ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PŮLHODINKY

Již tradičně nabízí farnost sv. Antonína všem, kdo by se chtěli v době adventní uprostřed předvánočního shonu na chvíli pozastavit a spočinout na okamžik v krásném prostředí našich chrámů, několik zajímavých akcí.

O koncertním provedení Rorátů v úterý 3. 12. od 19.30 v kostele sv. Klimenta pojednává jiný článek, zajímavou akcí podobného druhu jsou i Adventní půlhodinky. Jejich obsahem jsou varhanní improvizace, doplněné duchovním slovem P. Pavla Semely. Doba adventní je dobou očekávání a přípravy na Vánoce a adventní témata nabízejí mnoho inspirace, jež se jistě odrazí v hluboce duchovně naplněných improvizacích. Přijďte do kostela sv. Antonína v neděli 1. 12. v 17.00, na varhany bude improvizovat Jakub Janšta. Jste srdečně zváni i na 2. adventní půlhodinku, při níž bude improvizovat v neděli 15. 12. od 17.00 Miroslav Pšenička.

Krásné jesličky v kostele sv. Antonína jsou každoročně během Vánoc hojně navštěvovány. Při této příležitosti můžete na Boží Hod vánoční 25. 12. od 17.00 vyslechnout krátký půlhodinový koncert nazvaný „Zpívání u jesliček“. Účinkuje smíšený sbor Čeští madrigalisté, pod vedením Veroniky Hádkové, za doprovodu instrumentálního souboru. Na koncertě zazní skladby V. A. Michny, V. K. H. Rovenského a dalších autorů.

Všichni zájemci o krásnou hudbu jsou srdečně zváni na všechny tyto akce, vstupné je na všech dobrovolné. 

MgA. Miroslav Pšenička, regenschori kostela sv. Antonína