ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY VE FARNOSTI SV. ANTONÍNA

Srdečně si vás dovolujeme pozvat na několik hudebních akcí, které bude naše farnost pořádat v době adventní a vánoční. Chtěli bychom vám tímto způsobem nabídnout chvilku k zastavení a rozjímání v krásném prostředí kostelů naší farnosti.

Doba adventní nám poskytuje čas k přípravě na vánoce. Adventní půlhodinky s varhanními improvizacemi a duchovním slovem P. Pavla Semely by měly nabídnout momenty vedoucí k spočinutí a zamyšlení. Adventní texty Bible patří k těm nejkrásnějším. Prvek očekávání a touhy po Spasiteli, jež je v nich obsažen, nabízí mnoho podnětů jak varhaníkovi, který je hudebně zpracovává, tak i řečníkovi, jež je komentuje. Přijďte do kostela sv. Antonína na 1. neděli adventní 3. 12. v 17.00 zaslechnout něco z těchto myšlenek. Na varhany bude improvizovat varhaník Jakub Janšta. Jste srdečně zváni i na druhou Adventní půlhodinku, při níž bude improvizovat na 3. neděli adventní 17. 12. od 17.00 legendární geniální improvizátor prof. Jaroslav Vodrážka, jenž i ve svých 85 letech nic neztrácí ze svého temperamentu a jehož nápaditou a duchovní hloubkou naplněnou hru lze jen obdivovat.  

Krásné jesličky v kostele sv. Antonína jsou každoročně během vánoc hojně navštěvovány. Při této příležitosti můžete na Boží Hod vánoční 25. 12. od 17.00 vyslechnout koncert známého smíšeného sboru Čeští madrigalisté pod vedením dirigentky Veroniky Hádkové. Na koncertě zazní skladby J. Handela Galluse, V. A. Michny, V. K. H. Rovenského.

Vstupné je na všechny akce dobrovolné. Těšíme se na viděnou.

MgA. Miroslav Pšenička, regenschori kostela sv. Antonína