Adventní a vánoční koncerty ve farnosti sv. Antonína

 

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na několik hudebních akcí, které bude naše farnost pořádat v době adventní a vánoční. Chtěli bychom vám tímto způsobem nabídnout chvilku k zastavení a rozjímání v krásném prostředí kostelů naší farnosti.
 

Doba adventní nám poskytuje čas k přípravě na Vánoce. Adventní půlhodinky s varhanními improvizacemi a duchovním slovem P. Pavla Semely by měly nabídnout momenty vedoucí k spočinutí a zamyšlení. Adventní texty Bible patří k těm nejkrásnějším. Prvek očekávání a touhy po Spasiteli, jenž je v nich obsažen, nabízí mnoho podnětů jak varhaníkovi, který je hudebně zpracovává, tak i řečníkovi, jenž je komentuje.

Přijďte do kostela sv. Antonína na 1. neděli adventní 3. 12. v 17h zaslechnout něco z těchto myšlenek. Na varhany bude improvizovat varhaník Jakub Janšta. Jste srdečně zváni i na druhou Adventní půlhodinku, při níž bude improvizovat, stejně jako při 3. neděli adventní 17. 12. od 17h, legendární geniální improvizátor prof. Jaroslav Vodrážka, jenž i ve svých 85 letech nic neztrácí ze svého temperamentu  a jehož nápaditou a duchovní hloubkou naplněnou hru lze jen obdivovat. 

_____________________________________

Doba adventní by nám měla poskytnout čas a příležitost k přípravě na vánoční svátky. Touto přípravou na oslavu vánoc jsou bezesporu i Roráty, které po staletí naši předkové v tomto období pravidelně zpívali. Tyto zpěvy, prožívající v poslední době nebývalé vzkříšení, jsou po hudební i textové stránce naplněné očekáváním a radostí, stejně jako by měla být i celá doba adventní, jejímž tématem je příprava na narození Spasitele. Přijďte se přesvědčit a se souborem Ritornello si zazpívat tyto inspirující zpěvy a naladit se, uprostřed předvánočního shonu, na adventní, radostnou notu.

Koncertní provedení Rorátů se koná v úterý 12. 12. od 19.30 v kostele sv. Klimenta v Kostelní ulici.

_____________________________________

Krásné jesličky v kostele sv. Antonína jsou každoročně během Vánoc hojně navštěvovány. Při této příležitosti můžete na Boží Hod vánoční 25. 12. od 17h vyslechnout koncert známého smíšeného sboru Čeští madrigalisté pod vedením dirigentky Veroniky Hádkové. Na koncertě zazní skladby J. Handela, J. Galluse, V. A. Michny, V. K. H. Rovenského.

Vstupné je na všechny akce dobrovolné. Těšíme se na viděnou. 

MgA. Miroslav Pšenička, regenschori kostela sv. Antonína