Zprávy z Farních listů č. 9/2016

Adventní duchovní obnova proběhne v neděli 11. prosince 2016 od 14.25h na faře, Dukelských hrdinů 54.

 

V pondělí 12. prosince 2016 v 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.

 

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 v 17h zve Charita na besídku pro obdarované děti do školy na Strossmayerově náměstí – zváni jsou všichni, kdo zakoupili dárky pro děti ze sociálně slabých rodin.

 

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 v 19.30h bude v kostele sv. Antonína uvedena Rybova Česká mše vánoční. Záštitu nad koncertem převzala MČ Praha7.

 

V pátek 16. prosince 2016 budou děti přespávat na faře – nutno se předem přihlásit.

 

V sobotu 17. prosince 2016 od 7.30h bude v kostele sv. Klimenta dětská mše sv. se zpěvem Rorátů.

 

 

V neděli 18. prosince 2016 v 17h jsme zváni ke sv. Antonínu na druhou adventní půlhodinku.

 

V neděli 25. prosince 2016 pořádá komunita San Egidio ve spolupráci s farností sv. Antonína na faře oběd pro bezdomovce. Kdo můžete pomoci s obsluhou, přihlaste se v sakristii.

 

V neděli 1. ledna 2017 po mši sv. v 10h bude před kostelem sv. Antonína agapé dobroty od farníků jsou vítány.

 

V týdnu od 2. do 9. ledna 2017 bude probíhat Tříkrálová sbírka.

 

 

V pátek 6. ledna 2017 od 15 do 18h bude v rámci Tříkrálové sbírky koledování s hudebním doprovodem a malým občerstvením před kostelem sv. Antonína.

 

V pondělí 9. ledna 2017 v 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.

 

 

V neděli 12. února 2017 při mši sv. v 10h bude udílena svátost nemocných. Pokud víte o někom, kdo by se rád zúčastnil a potřeboval by zajistit dopravu, nahlaste to v sakristii.

 

V sobotu 25. února 2017 se bude v KD Na Maninách konat farní ples společně s dejvickými farnostmi sv. Vojtěcha a Českobratrské církve evangelické. Vstupenky v ceně 250 Kč budou v sakristii k dispozici ještě před Vánoci, pro naši farnost v počtu 50 ks.