Zprávy z Farních listů č. 8/2016

V pondělí 14. listopadu 2016 od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.

 

 

Ve středu 23. listopadu v 18h bude poutní mše sv. u sv. Klimenta. Večerní mše sv. u sv. Antonína nebude.

 

Na první neděli adventní 27. listopadu bude s námi slavit mši sv. v 10h pan biskup Václav Malý. Po mši bude agapé před kostelem.

 

 

V úterý 29. listopadu v 19h u sv. Klimenta předvede soubor Ritornello Roráty – koncertní provedení. Posluchači jsou zváni připojit se zpěvem k hudebníkům.

 

V úterý 29. listopadu ve 21h bude na ČT2 uveden dokument o P. Toufarovi.

 

 

Do konce listopadu je možno se hlásit na pouť do Izraele.

 

V neděli 4. prosince po mši sv. v 10h bude mikulášská nadílka pro děti.

 

 

O nedělích 4. a 18. prosince v 17h jsme zváni ke sv. Antonínu na adventní půlhodinky .

 

V neděli 11. prosince od 14.25h bude na faře, Dukelských hrdinů 54, adventní obnova.

 

 

V pátek 16. prosince budou děti přespávat na faře – nutno se předem přihlásit.

 

V sobotu 17. prosince od 7.30h bude v kostele sv. Klimenta dětská mše sv. se zpěvem Rorátů.