Zprávy z Farních listů č. 8/2015

V pondělí 23. listopadu oslavíme mší sv. v 18h pouť u sv. Klimenta. Mše sv. u sv. Antonína ten večer nebude.


V úterý 24. listopadu v 19.30h na faře – setkání a beseda s Mayou, naší Japonkou, o cestě víry a životě v Česku.


Ve středu 25. listopadu v 16h – rozsvícení vánočního stromku před kostelem.


Ve čtvrtek 26. listopadu v 19h – večer chval s kapelou ENTERband u sv. Klimenta. Následuje malé občerstvení. Společenství mladých se zde bude scházet 1x měsíčně a zve ostatní zájemce.


V pondělí 30. listopadu v 19.30h – schůzka o pomoci uprchlíkům s účastí San Egidia a Generace 21.


V úterky 1., 8. a 15. prosince na faře v 19.15h – adventní duchovní obnova.


V úterý 1. prosince v 19.30h v kostele sv. Klimenta – soubor Ritornello, Roráty.


V neděli 6. prosince po mši sv. v 10h bude u sv. Antonína mikulášská nadílka pro děti.

 


V pondělí 7. prosince v 18.45 se opět sejde společenství živého růžence na faře.


V sobotu 19. prosince v 7.30h „dětské roráty“ u sv. Klimenta. Noc stráví děti na faře.


V pátek 25. prosince pořádá na faře komunita San Egidio oběd pro bezdomovce. Kdo můžete pomoci s obsluhou, přihlaste se v sakristii.

 

 

Od začátku prosince 2015 budou v kostele sv. Antonína mše sv. každý čtvrtek ve 12h.