Zprávy z Farních listů č. 4/2017

V sobotu 13. května se uskuteční farní pouť za nemocné a za P. Michala Kimáka do Hájku.

 

 

Od pátku 19. května (odjezd v odpoledních hodinách) do neděle 21. května se bude konat víkendovka pro děti, kterou bude pořádat stejný tým jako farní tábor. Pro aktuální informace a pro přihlášení navštivte web https://spolco.eu/vikendovka2017.

 

V pondělí 22. května cca od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.

 

 

V pátek 9. června se opět uskuteční Noc kostelů. Blíže k programu na www.nockostelu.cz/?k=praha.

 

Od neděle 20. srpna do soboty 26. srpna se bude konat farní tábor (rozdělen na 2 části) pro děti od 6 do 10 let (s již ukončenou první třídou) a od 11 do 13 let. Opět v Hrádku u Vlašimi. Více informací na webu https://spolco.eu/tabor, na e-mailu katici@spolco.eu, nástěnce společenství nebo osobně.