Zprávy z Farních listů č. 3/2017

V neděli 12. března od 17h bude v kostele sv. Antonína první postní půlhodinka.

 

 

V úterý 14. března od 19.30 bude na faře, Dukelských hrdinů 54, probíhat postní duchovní obnova – 1. část.

 

 

V pondělí 20. března po večerní mši svaté, tj. cca od 18.45h, se na faře sejde Společenství živého růžence.

 

 

 

 

V úterý 21. března od 19.30 bude na faře probíhat postní duchovní obnova – 2. část.

 

 

 

V neděli 26. března od 17h bude v kostele sv. Antonína druhá postní půlhodinka.

 

 

 

V úterý 28. března od 19.30 bude na faře probíhat postní duchovní obnova – 3. část.

 

 

V úterý 4. dubna od 19.30 bude na faře probíhat postní duchovní obnova – 4. (závěrečná) část.

 

V sobotu 8. dubna od 18h bude v kostele sv. Antonína společná kající bohoslužba spojená se svátostí smíření. Mše sv. ten večer nebude.

 

V sobotu 13. května (změna termínu) se uskuteční farní pouť za nemocné a za P. Michala Kimáka do Hájku. Bližší údaje pro společné putování budou uvedeny v příštím čísle FL.

 

Od pátku 19. května (odjezd v odpoledních hodinách) do neděle 21. května se bude konat víkendovka pro děti, kterou bude pořádat stejný tým jako farní tábor. Bližší údaje budou uvedeny v příštím čísle FL.

 

 

V pátek 9. června se opět uskuteční Noc kostelů.

 

Od neděle 20. srpna do soboty 26. srpna se bude konat farní tábor (rozdělen na 2 části) pro děti  od 6 do 10 let (s již ukončenou první třídou) a od 11 do 13 let. Opět v Hrádku u Vlašimi. Více informací na webu https://spolco.eu/tabor, na e-mailu katici@spolco.eu, nástěnce společenství nebo osobně.