Zprávy z Farních listů č. 2/2017

V neděli 12. února při mši sv. v 10h bude udílena svátost nemocných.

 

 

V sobotu 25. února 2017 se v KD Na Maninách koná farní ples společně s dejvickými farnostmi sv. Vojtěcha a Českobratrské církve evangelické. Několik vstupenek je ještě k dispozici v sakristii.

 

Ve středu 1. března je Popeleční středa, začátek postní doby. Mše sv. s udílením popelce budou v kostele sv. Antonína v 7.30 a 18h. Popelec se bude udílet také v neděli 5. března při mši sv. v 10h.

 

 

V neděli 12. března od 17h bude v kostele sv. Antonína první postní půlhodinka.

 

 

V úterý 14. března od 19.30 bude na faře, Dukelských hrdinů 54, probíhat postní duchovní obnova 1. část.

 

 

V úterý 21. března od 19.30 bude na faře probíhat postní duchovní obnova 2. část.

 

 

V sobotu 25. března se uskuteční farní pouť za nemocné a za P. Michala Kimáka do Hájku. Místo je dostupné MHD. Bližší údaje pro společné putování a čas mše sv. budou uvedeny v příštím čísle FL.

 

 

V sobotu 25. března od 15,30 do 17,30 bude v tělocvičně TJ Slavoj Holešovice, U Průhonu 52, dětský karneval. Vstup v přezůvkách.

 

 

V neděli 26. března od 17h bude v kostele sv. Antonína druhá postní půlhodinka.

 

 

V úterý 28. března od 19.30 bude na faře probíhat postní duchovní obnova 3. část.

 

 

V úterý 4. dubna od 19.30 bude na faře probíhat postní duchovní obnova 4. (závěrečná) část.

 

 

V sobotu 8. dubna od 18h bude v kostele sv. Antonína společná kající bohoslužba spojená se svátostí smíření. Mše sv. ten večer nebude.

 

 

V pátek 9. června se opět uskuteční Noc kostelů.