Zprávy z Farních listů č. 1/2017

Tématem letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů je Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)

 

 

V pondělí 6. února 2017 po večerní mši sv., tj. cca od 18.45 se na faře sejde Společenství živého růžence.

 

V neděli 12. února 2017 při mši sv. v 10h bude udílena svátost nemocných. Pokud víte o někom, kdo by se rád zúčastnil a potřeboval by zajistit dopravu, nahlaste to v sakristii.

 

V týdnu od 13. do 19. února bude probíhat Národní týden manželství.

 

V sobotu 25. února 2017 se bude v KD Na Maninách konat farní ples společně s dejvickými farnostmi sv. Vojtěcha a Českobratrské církve evangelické. Vstupenky v ceně 250 Kč jsou k dispozici v sakristii, pro naši farnost v počtu 50 ks.