Společenství Živého růžence

 

Společenství živého růžence při svém říjnovém setkání opět uskutečnilo modlitbu všech dvaceti tajemství. Přestože ze svědectví mnohých členů společenství vím, že se tak modlí v soukromí pravidelně, je úžasné toto zažít jako společnou modlitbu. Dá-li Pán, tak příště, tj. 13. 11. 2017, opět od cca 18.45h na faře zazní tato modlitba možná i latinsky…. Jste tedy srdečně zváni, a to i k zapojení se v průběhu setkání, kdo nezvládne časově přijít na začátek (celá modlitba trvá asi 1,5hod).

Za společenství živého růžence Marie Kostelecká  

Noví zájemci, cítíte-li sounáležitost s farností sv. Antonína a můžete-li si denně (kdykoli a kdekoli) vyhradit pár minut pro modlitbu jednoho desátku růžence, neváhejte a připojte se k nám.
Jak to udělat? Stačí nechat na sebe kontakt v sakristii kostela sv. Antonína nebo na e-mailové adrese kostelecka7@seznam.cz nebo se dostavit na naše setkání do farních místností Dukelských hrdinů 54 (můžete přijít i naprosto nezávazně).

-mk-