Společenství Živého růžence

26.12.2008 22:52

Společenství živého růžence se po prázdninách sešlo v pondělí dne 12. září na svátek Jména Panny Marie, říjnové setkání je dle plánu v pondělí 10. října 2016, kdy se zahajuje distribuce nových rozpisů růžencových desátků členům společenství pro modlitbu v období od 4. 12. 2016 do 27. 1. 2018.

Rozdávání nových rozpisů bude pokračovat na příštím setkání na faře, plánovaném na pondělí 14. listopadu 2016 (přesunutém ze 7. 11. 2016) po večerní mši svaté, tj. cca od 18:45hod.

Od 1. listopadu 2016 budou rozpisy též k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Antonína.

Na všechna setkání, stejně jako k růžencové modlitbě, jste všichni srdečně zváni.

 

 Marie Kostelecká

 

Na doplnění chybějících členů se dosud přihlásili 3 farníci, za což jim velmi děkuji, ale stále je ještě 5 míst neobsazených. Prosím tedy o zvážení, jestli právě vy byste nemohli být doplněním chybějících článků modlitebního řetězu. Zajímavé bylo zjištění, že některé (zejména z nás dříve narozených) odrazuje averze k jakékoli organizovanosti (pod dojmem minulého režimu). Strach tohoto druhu je zcela zbytečný, neboť je to modlitba ve svobodě a soukromí, jen je nás vždy potřeba 20, abychom si mezi sebou rozdělili jednotlivá tajemství. Odvážil-li se tedy někdo další k zapojení se, kontakty na sebe mi může nechat v sakristii kostela sv. Antonína nebo poslat na e-mailovou adresu Kostelecka7@seznam.cz.

Říjnové setkání na faře ve středu 7. 10. 2015 po večerní mši svaté je stanoveno symbolicky na svátek Panny Marie Růžencové.

Listopadové setkání na faře je naplánováno na pondělí 2. 11. 2015 po večerní mši svaté, tj. opět od cca 18.45h.

Srdečně k zapojení dalších nových členů i k listopadovému setkání se zve za společenství živého růžence

Marie Kostelecká

                               

Noví zájemci, cítíte-li sounáležitost s farností sv. Antonína a můžete-li si denně (kdykoli a kdekoli) vyhradit pár minut pro modlitbu jednoho desátku růžence, neváhejte a připojte se k nám.
Jak to udělat? Stačí nechat na sebe kontakt v sakristii kostela sv. Antonína nebo na e-mailové adrese kostelecka7@seznam.cz nebo se dostavit na naše setkání do farních místností Dukelských hrdinů 54 (můžete přijít i naprosto nezávazně).

-mk-