Pro mladší...

26.12.2008 22:09

Spolčo Katíci (věk kolem 17 let) se schází každý pátek od 19 hod. na faře Dukelských hrdinů 54. Modlíme se, diskutujeme, bavíme se a organizujeme akce pro děti v naší farnosti (farní tábor, výlet a další). Jsme spíše uzavřenější společenství. Více informací ale rádi poskytneme na e-mailu katici@spolco.eu.