Postní půlhodinky - chvíle k zastavení, modlitbě a rozjímání

I pro letošní dobu postní jsem připravil pro naši farnost nedělní půlhodinky s hudbou, varhanní improvizací, s duchovním slovem a čteními z Bible. Post, jako doba přípravy na velikonoce, nabízí mnoho hlubokých a zajímavých témat k zamyšlení. Těmto námětům se budou ve svých improvizacích věnovat naši pozvaní varhaníci, významní improvizátoři, tato témata bude ve svých promluvách zpracovávat P. Pavel Semela. Jste srdečně zváni, po svátečním nedělním obědě, navštívit náš chrám a strávit zde za zvuků krásné hudby několik příjemných chvil.  

 

12. 3. – 2. neděle postní, JAKUB JANŠTA

varhanní improvizace

 

26. 3. – 4. neděle postní, JAROSLAV VODRÁŽKA

varhanní improvizace

 

Postní Půlhodinky se konají v kostele sv. Antonína, vždy od 17.00.

Srdečně zve farnost sv. Antonína a Miroslav Pšenička

 

Plakátek ke stažení