Nedělní adorace u sv. Klimenta

27.12.2008 22:08

Každou neděli od 19.15 hod. je v kostele sv. Klimenta adorace Nejsv. svátosti doprovázená zpěvy (někdy s kytarou). Adorace končí ve 20 hod.