Dušičkové bohoslužby

1. listopadu - svátek Všech svatých - mše sv. v kostele sv. Antonína v 18.00 hodin

2. listopadu - Památka zemřelých - mše sv. v kostele sv. Antonína v 7:30 a v 18 hodin, v kostele sv. Klimenta ve 12.00 hodin. Na hřbitově ve Strojnické ulici proběhne modlitba za zemřelé od 15.30 hod.