Novinky

Dušičkové bohoslužby

1. listopadu - svátek Všech svatých - mše sv. v kostele sv. Antonína v 18.00 hodin 2. listopadu - Památka zemřelých - mše sv. v kostele sv. Antonína v 7:30 a v 18 hodin, v kostele sv. Klimenta ve...
Celý článek

Dušičky - víc, než jen vzpomínka

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní...
Celý článek

Zprávy z Farních listů č. 8/2015

V pondělí 23. listopadu oslavíme mší sv. v 18h pouť u sv. Klimenta. Mše sv. u sv. Antonína ten večer nebude. V úterý 24. listopadu v 19.30h na faře – setkání a beseda s Mayou, naší Japonkou, o cestě...
Celý článek